News
Telecom

News

SOUTH TELECOM THAM GIA HỌP MẶT ĐẦU NĂM 2018 CÙNG CỘNG ĐỒNG CNTT-TT PHÍA NAM: ĐỒNG HÀNH CÙNG XU THẾ CÔNG NGHỆ 4.0

SOUTH TELECOM THAM GIA HỌP MẶT ĐẦU NĂM 2018 CÙNG CỘNG ĐỒNG CNTT-TT PHÍA NAM: ĐỒNG HÀNH CÙNG XU THẾ CÔNG NGHỆ 4.0

South Telecom tham gia chương trình Họp mặt đầu năm cộng đồng ngành CNTT-TT phía Nam năm 2018 do Hội Tin Học TP.HCM (HCA) phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tổ chức.