Logo
Giới thiệu
Telecom

SMS Brandname

SMS Brandname là gì?

SMS Brandname là gì?

Cung cấp cho các đơn vị là cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể có nhu cầu truyền thông thông tin chăm sóc khách hàng thông tin nội bộ quảng cáo giới thiệu dịch vụ qua hình thức gửi tin nhắn thương hiệu sms brandname tới các thuê bao của khách hàng hoặc cán bộ công nhân viên

SMS Brandname là gì?
Tiếp cận nhanh chóng

Tiếp cận nhanh chóng

Dịch vụ Sms brandname chỉ vài giây thông tin đã đến được hàng nghìn thuê bao.

Các thuê bao có thể là tập khách hàng mà cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể có sẵn hoặc danh bạ hỗ trợ từ nhà mạng viettel, mobifone, vinaphone

Tiết kiệm hiệu quả

Tiết kiệm hiệu quả

Dịch vụ Sms Brandname là phương thức truyền thông quảng bá thương hiệu gần gũi, tiết kiệm nhân lực, tiếp cận trực tiếp tới đối tượng cần nhận thông tin một cách nhanh nhất, với chi phí hợp lý.
Tiết kiệm hiệu quả