Logo
Giới thiệu
Telecom

Tiếp cận nhanh chóng

Dịch vụ Sms brandname chỉ vài giây thông tin đã đến được hàng nghìn thuê bao.

Các thuê bao có thể là tập khách hàng mà cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể có sẵn hoặc danh bạ hỗ trợ từ nhà mạng viettel, mobifone, vinaphone

Share: