Logo
Tin tức
Telecom

Tin khuyến mại

TIN NHẮN THƯƠNG HIỆU LÀ GÌ?

TIN NHẮN THƯƠNG HIỆU LÀ GÌ?

Tin nhắn thương hiệu hay còn gọi theo một cái tên khác là SMS Brand name, là một trong những công cụ quảng cáo hiệu quả của Marketing. SMS Brandname giúp Công ty hay bất cứ cửa hàng (ĐKK) tiếp cận đến khách hàng nhanh nhất thông qua tin nhắn.